EASYfast ocel

Oblasti použití

Šroubová spojení v konstrukcích dřevěných staveb jako např. dřevěných rámů, krokví, rohů a při konečných montážích
Upevnění střešních izolací s tloušťkou od 60 – 300 mm, které se vyznačují pevností v tlaku >0,06 N/mm²

Přednosti produktu

Evropské technické schválení ETA-12/0280

Informace k obsluze

U systémů střešních izolací je minimální hloubka zašroubování 80 mm pod úhlem zašroubování od 67º (± 5º)
Šrouby musí být v pracovním postupu zašroubovány bez předvrtání skrz pojistnou lať a izolační hmotu do krokví

EASYfast ocel